Sebutna ciri ciri geguritan

Jawaban:

Geguritan iku mlebu puisi jawa modhel kang anyar, amarga ora kaiket dening aturan. Ananging apike ukara kudu cocog karo isine, pilihane tembung kudu mantesi lan mentes, uga kudu nggunakake wirama lan basa (purwakanthi, dwipurwa, seselan, lan sapenunggale)

Ciri-cirine geguritan :
1. nggawe tembung-tembung kang apik lan pilihan
2. cacahe guru gatra, guru wilangan lan guru lagu ora ditentokake utawa ora kaiket
3. sajake bebas
4. isine apik, lan becik
5. isine sindiran, kritik, pitutur, piweling, pamundhut, lan sapanunggale
6. kadang nggunakne basa purwakanthi, swara, lan sastra
7. arang nggawe tembung sing pangiket
8. kadang nggawe tembung kawi

Bagikan Jawaban

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *